Tvořílkové z mých kroužků se zúčastnili výstvavy. 

Byli na to patřičně hrdi.

Byli to děti z Vývarně kreativního kroužku Tvořílka EM a děti z kroužku kouzelný vosk. 
Podrobné informace o proběhlé výstavě najdete zde ujezdske-muzeum6.webnode.cz/historie-vystav2/
 
 

Účast na výstavě "Voda živá"

Muzeum Újezd nad lesy a spolek Újezdský strom, Vás srdečně zvou na výstavu

 "Voda živá". 

S velkou ctí se i kroužky 

"Výtvarně kreativní recy kroužek Tvořílek EM", a "Kouzelný vosk" této výstavy zúčastní. 

A tak i mimo dalších ,Vás i děti z mých kroužků srdečně na tuto výstavu zvou. Vernisáž proběhne 8.4.2017. 

Podrobnější informace najdete zde: 

ujezdske-muzeum6.webnode.cz/historie-vystav/

Účast na výstavě "Voda živá"