Recy rybky

Recy rybky

Tento nápad byl paní E.Danielová, která přijmula Tvořílkovo pozvání do hodiny a tuto hodinu s námi tvořila. Rybky pak pluli na výstavu "Voda živá", do Újezdského muzea. 

Tvořílek touto cestou p. Evě Danielové velmi děkuje za její návštěvu v kroužku.

Informace najdete zde: ujezdske-muzeum6.webnode.cz/historie-vystav2/

Návod na rybky zde: www.tvorilkove.cz/products/recy-rybky1/