Padáky

Padáky

Když jsme dokončili tvorbu padáků, tak všichni tvořílkové zkoušeli s nadšením funkčnost padáků. Ve chvíli kdy se padák krásně snášel dolů měli z toho velkou radost.