NOVINKA

Nově lze kroužek navštívit i v jednotlivých lekcích.

Kroužek mohou navštívit i Tvořílkové, kteří danou školu nenavštěvují a přesto mají zájem tvořit s Tvořílkem EM.

Pouze čtvrtky v ZŠ Běchovice od 13:40 - cca 14:30 (14:45) - dle zvládnutí tvorby. 
Kroužek se koná každý čtvrtek mimo svátků a prázdnin, či mimořádné události ve škole např. havárie vody.
Tento čas je přizpůsoben Tvořílkům ze ZŠ Běchovice.
(Začínáme vždy, když Tvořílkové přijdou z oběda)

"Cena za jednu hodinu je 150,- Kč"

Podmínky návštěvy jednotlivých hodin:

  1. Rezervace návštěvy je nutná, vždy týden předem (z důvodu přípravy tvorby a dohody s rodiči). Rezervaci prosím prověďte emailem, nebo přes formulář zde www.tvorilkove.cz/informace-pro-rodice/vytvarne-kreativni-recykrouzek/

  2. Tvořílky v tomto případě z družin nevyzvedávám. Jejich převzetí a následné propuštění z kroužku bude vždy předem dohodnuto s rodiči.

  3. Platba za lekci je možná pouze předem na účet, a to nejpozději do pátku předešlého týdne, před návštěvou kroužku. Číslo účtu vám bude zasláno emailem.

  4. Částka propadne, pokud se Tvořílek bez omluvy na dané tvoření nedostaví. V opačném případě lze domluvit náhradní termín, nejpozději však do posledního týdne v květnu, kdy pro školní rok 2017/2018 budou probíhat poslední hodiny. V případě, že nebude daná zaplacená hodina vybrána do konce května, opět částka propadá. 

 

Aktuálně

Tvořílek EM a Barvínek EM hledá na druhé pololetí další nové kamarády

Volná místa jsou již pouze v ZŠ Běchovice

Kontaktovat mě můžeš buď na uvedeném emailu, a nebo přes kontaktní formulář, v odkazu níže

www.tvorilkove.cz/informace-pro-rodice/vytvarne-kreativni-recykrouzek/
 

Dar Komunitnímu centru "MOTÝLEK"

Tvořílek EM vytvořil na výstavu "Zimní čas, aneb bude zima bude mráz" recy vánoční stromeček, který byl po výstavě věnován "Komunitnímu centru Motýlek". 
A takto to slušelo stromečku na výstavě
 
 
 

Slunce - hvězda zářivá

 

"Opět se chystáme vystavovat"

 

Na výstavě bude též k vidění tvorba Tvořílků i Barvínků. 

Ahoj Tvořílkové!

Fantazie je mnohem důležitější než znalosti, protože fantazie je bez hranic. Tvořivost je v mém životě důležitá.... — Albert Einstein

 

Jmenuji se EM. Miluji tvoření všeho druhu. Za kamarády mám nůžky, pastelky, tužky, papíry , zkrátka vše z čeho se dá něco tvořit. Spolu dohromady dokážeme velké věci. Pokud též rád/a tvoříš, přidej se ke mě a budeme tvořit společně. Čím více nás bude, tím nám tvoření půjde lépe a veseleji. Vyrobíme třeba hry, hračky, dárky aj. 

Tak se na tebe těším. Tvůj Tvořílek EM

Psali o mě

Újezdský zpravodaj ke stažení

2016_10_ujezdsky_zpravodaj.pdf (7208268)

na straně 12

Kdy začínáme?

Výtvarně kreativní recy kroužek 

 - Ve středu 27.9.2017 od13:30h do 15:00h na ZŠ Masarykova - Praha 9 - Újezd nad lesy, Staroklánovická 230.
(Kroužek bude probíhat v budově prvního stupně)
- Ve čtvrtek 5.10.2017 od 14:00h - 15:00h na ZŠ Běchovice, Mýtní 73, Praha - Běchovice 190 11
Cena kroužku 1 100,- Kč (pololetí)

pololetí = 14 lekcí 

 
Kroužek bude probíhat po celý školní rok, vyjma svátků a prázdnin. 
 
Případné hodiny navíc budou zdarma, či budou určeny na případnou mojí absenci.
 

Rychlá a pohodlná rezervace zde

www.tvorilkove.cz/informace-pro-rodice/vytvarne-kreativni-recykrouzek/

 

Barvínek EM

Nový kroužek pro děti z MŠ Sibřina. Bližšší informace ke kroužku najdete v sekci "Barvínek EM".